Co je List vlastnictví?

List vlastnictví je velmi důležitý dokument, který každý prodávající a kupující by měl umět najít a číst. Díky tomu můžete opravdu předejít problémům. Ale teď se už pojďme podívat na to, co to je list vlastnictví, kde ho najdeme a co z něj vyčteme. 

List vlastnictví, neboli LV, je veřejně přístupný dokument obsahující informace o nemovitostech, vlastnictví, věcném právu (veřejné břemena, zástavní práva,…) a další. 

Co obsahuje List vlastnictví?  

List vlastnictví se skládá kromě záhlaví a zápatí z několika hlavních polí označeny A-F, pojďme si jednotlivé části popsat více. 

ZÁHLAVÍ – Informace o datu, ke kterému je výpis proveden, okres, obec, katastrální území a číslo listu vlastnictví určité nemovitosti 

A – VLASTNÍK, JINÝ OPRÁVNĚNÝ – obsahuje jméno a příjmení vlastníka, identifikátory (rodné číslo) jeho adresy a podíly na nemovitosti

B – NEMOVITOSTI – obsahuje informace které identifikují nemovitost (parcela, výměra druh pozemku, způsob využití a způsob ochrany, zda je stavba součástí nebo ne a další).

C – VĚCNÁ PRÁVA ZATĚŽUJÍCÍ NEMOVITOSTI V ČÁSTI B VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ÚDAJŮ – obsahuje informace k věcným právům např. věcná břemena nebo zástavy a další.

D – POZNÁMKY A DALŠÍ OBDOBNÉ ÚDAJE – tato oblast je vyhrazena na poznámky, například se může jednat o plomby či jiné upozornění

E – NABÝVACÍ TITULY A JINÉ PODKLADY ZÁPISU – zde můžete očekávat například kupní, darovací, dědickou smlouvu, nebo dědické řízení, rozhodnutí soudu a další. 

F – VZTAH K BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK (BPEJ) K PARCELÁM – jedná se o 5 místné číslo popisující klimatické podmínky = “kvalitu” a  orientační prodejní cenu půdy.

Kde list vlastnictví seženu? 

Je třeba si uvědomit, že se jedná opravdu o veřejně přístupný dokument, který je dostupný pro veřejnost. Získáte ho 3 způsoby: 

1) Osobní návštěvou katastrálního úřadu nebo Czech pointu

– na konkrétním katastru nemovitostí, pod kterou Vámi hledaná nemovitost spadá, lze za poplatek 100Kč získat originální list vlastnictví (s razítkem a podpisem) k nemovitosti (předem mějte k dispozici číslo LV a katastrální úřad, pod který spadá nemovitost)

2) Online přístupem přes aplikaci

– veřejný online přístup k nahlížení do katastru nemovitostí je k dispozici na této adrese

https://nahlizenidokn.cuzk.cz

Na fotce chci ukázat jednoduché menu pomocí kterého se dokážete dostat k potřebným informacím. Samozřejmostí je, že víte co hledáte a máte alespoň nějaké informace o nemovitosti. Např. číslo parcely, adresy, …

Hledáte konkrétní informace o parcele a víte, že je v Praze, v Modřanech a taky víte její číslo? Stačí jen dosadit …

Po chvilce se dostanete k cílovému listu vlastnictví nemovitosti a máte zdarma možnost vidět jeho základní obsah. Pokud chcete podrobnější informace, musíte tento list vlastnictví vložit do košíku a klasicky jako na e-shopu zakoupit pomocí kreditní karty.  Výpis Vám poté příjde do předem vloženého emailu. Cena 1 A4 stojí 50Kč. Ve většině případů se listy vlastnictví skládají ze 2 stran, nic méně je velké množství nemovitostí, kde to rozhodně neplatí a klidně jich může být 50. V takových případech doporučuji fyzicky navštívit katastr nemovitostí a získat dokument za 100Kč. 

!!POZOR!!

Pokud získáte list vlastnictví pomocí online přístupu (bod 2) nebude jej možné využít na všechny možné úkony. Například, pro potřeby banky nebo katastru nemovitostí je nutností zajistit výpis Listu vlastnictví s podpisem a razítkem! Což zajistíte fyzickou návštěvou na katastru nemovitostí/Czech pointu nebo pomocí vzdáleného přístupu na internetu, který si teď vysvětlíme. 

3) Dálkovým přístupem k informacím z katastru nemovitostí 

Pro zřízení tohoto přístupu je nutné vyplnit a odeslat tuto žádost, kterou naleznete zde https://tinyurl.com/ykkxbmkm

Tento přístup je spíše pro profesionály, pro lidi, kteří potřebují často nakládat s dokumenty, které obsahují razítko a podpis a jsou určeny pro subjekty, které to vyžadují.

Závěr

Je velmi přínosné se umět orientovat v listu vlastnictví. Kvalitní makléř by Vám samozřejmě měl list vlastnictví ukázat a vysvětlit. Jsou ale případy, kdy se nemovitosti prodávají bez makléře a zejména v těchto případech si prosím opravdu dávejte pozor. Pokud potřebujete rychle informace o nemovitosti z listu vlastnictví volte způsob online přístupu (bod 2). Pro subjekty, které vyžadují razítko a podpis si obstarejte list vlastnictví z návštěvy katastru nemovitostí. Ušetříte díky tomu nějaké peníze a uděláte něco pro své zdraví, pár kroků navíc. 🙂 

Kdyby Vás cokoliv zajímalo, ozvěte se mi.